Czym charakteryzuje się USG Dopplera?

Ultrasonografia dopplerowska to badanie diagnostyczne, które pozwala na wykrywanie różnych schorzeń układu krążenia. Celem tej procedury jest ocena przepływu krwi w żyłach i tętnicach pacjenta. USG w takiej formie wykorzystuje efekt Dopplera, czyli zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od ruchomych krwinek.

Zasada działania ultrasonografu dopplerowskiego

Aparatem wykorzystywanym w tym badaniu jest Ultrasonograf dopplerowski ze specjalną głowicą, wysyłająca fale ultradźwiękowe. o odbiciu się od ośrodka powraca ona do urządzenia ze zmienioną częstotliwością.

Ultrasonograf dopplerowski umożliwia analizę zmian częstotliwości fali ultradźwiękowej, która została odbita od przepływającej krwi. Informacje uzyskane w ten sposób są przedstawiane jako obraz na monitorze aparatu.

Lekarz wykonujący badanie USG Dopplera może rozpoznać, w których miejscach krew przepływa wolniej, szybciej lub ulega cofaniu. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne pomiary przepływu krwi przez naczynia.

Cele badań USG Dopplera

Ultrasonografia dopplerowska jest sposobem na rozpoznanie nawet najmniejszych schorzeń żył i tętnic, które mogą w przyszłości doprowadzić do zatorów płucnych, zawału serca czy udaru mózgu.

USG Dopplera ma różne zastosowanie, zależenie od rodzaju badanych naczyń. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, a także niedrożności tętnic kończyn dolnych.

Badanie to wykonuje się też pod kątem niewydolności zastawkowej czy zakrzepicy. Za jego pomocą można też badań inne naczynia obwodowe, np. tętnice trzewne czy nerkowe.

Inne zastosowania USG Dopplera

Ultrasonograf dopplerowski wykorzystuje się też do oceny ukrwienia różnych narządów. Za jego pomocą da się też wykrywać guzy nowotworowe, ponieważ większość z nich jest bardzo mocno ukrwiona.

Badanie to znajduje zastosowanie również w położnictwie. USG Doppler pozwala bowiem na ocenę przepływu krwi w tętnicy pępowinowej, a tym samym wykrycie potencjalnych powikłań zagrażających prawidłowemu przebiegowi ciąży.

Istnieje też możliwość zastosowania tzw. kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej. W tym przypadku obrazowanie przepływu krwi jest barwne, co zapewnia wysoką precyzję oceny nawet najmniejszych naczyń krwionośnych.